Vorige week informeerden wij u met dit bericht Let op: per 3 september mogen alleen ‘echte’ Oekraïners nog werken zonder TWV over de status van mensen die die tijdelijk in Oekraïne verbleven op het moment dat de oorlog uitbrak, maar níet de Oekraïense nationaliteit hebben (derdelanders). Door een uitspraak van de Raad van State op 1 september is de datum van 4 september voor de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne voor deze groep door de Staatssecretaris voorlopig bevroren. Dit in afwachting van de uitspraak van een hoger beroep.

Dat betekent dat de maatregelen van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne ook voor Oekraïense derdelanders voorlopig van kracht zal blijven. Deze groep mensen mag tot nader order dus tóch hier verblijven en werken. De IND zal de werknemers een brief toezenden waarmee de geldigheid van het verblijfsbewijs wordt verlengd.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 september 2023 - 16:45