“We zijn dankbaar dat er steeds meer ondersteuning komt voor Proeftuin Randwijk. “Het aantal sponsoren en supporters groeit nog steeds”, meldde NFO-voorzitter Gerard van den Anker tijdens de jaarlijkse sponsorenbijeenkomst in Randwijk. De vier partners van de proeftuin – NFO, Fruitconsult, CAF en WUR – verwelkomden gisteren zo’n zestig sponsoren. “Als kleine, maar sterke en weerbare sector zetten we alles op alles om de sector in de benen te houden”, aldus Van den Anker. Hieraan dragen ook de ingediende projectideeën voor de zogenoemde Topsectoren bij die Marianne Groot (WUR) toelichtte. Onderwerpen zijn: bruingemarmerde schildwants, onkruidvrij (niet-chemische onkruidbestrijding), Fusarium in rode bes, klimaatadaptatie (aanpassingen op het bedrijf vanwege het veranderende klimaat) en beschikbaarheid van water.
Peter Frans de Jong en Marcel Wenneker (beiden WUR-Open Teelten) gaven een korte toelichting over drie andere bij Topsectoren ingediende onderzoeksideeën. De Jong wil voortbouwen op Fruit 4.0, maar dan ondergronds, door met sensoren de bodemvariatie in kaart te brengen en daarop in te spelen met variabele stikstof- en compostgiften en plaatsspecifieke watergiften. Wenneker wil spuitemissie naar bodem, water en lucht met techniek nog verder verminderen. In een tweede project wil Wenneker door ‘weerbaar telen’ de fruitteelt minder afhankelijk maken van chemische gewasbescherming. WUR wil met de sponsoren over de projecten discussiëren en tevens de mogelijkheid geven om aan te haken. “Innovaties in de toekomst hebben we nodig voor een effectieve, duurzame gewasbescherming en de efficiëntere inzet van arbeid. De kosten van arbeid lopen op en ook de beschikbaarheid komt meer onder druk te staan”, vulde voorzitter Siep Koning (stuurgroep Proeftuin Randwijk) aan.
Ter afsluiting kregen de sponsoren een maaltijd aangeboden met ondertussen volop gelegenheid om na te praten en te netwerken. Wilt u met uw bedrijf ook een bijdrage leveren aan een innovatieve fruitsector? Meldt u dan aan als sponsor!

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 juni 2019 - 15:47