Het ministerie van LNV laat een onderzoek uitvoeren onder agrarische ondernemers over de LNV-visie op kringlooplandbouw. In de week van 22 april ontvangen enkele duizenden agrarisch ondernemers uit alle sectoren (inclusief visserij) een e-mail met de link naar de online vragenlijst.
LNV wil met het onderzoek inzicht krijgen in hoeverre agrarisch ondernemers bekend zijn met de LNV-visie, hoe zij aankijken tegen de omslag naar kringlooplandbouw en hoe zij verder hierover geïnformeerd willen worden. In het onderzoek wordt onder meer gevraagd in hoeverre ondernemers kringlooplandbouw zelf al toepassen. Hoe kijken zij aan tegen maatregelen om te komen tot kringlooplandbouw? Welke voordelen en welke nadelen zien zij? Met deze kennis wil LNV meer inzicht krijgen in hoe zij ondernemers beter kunnen ondersteunen om de omslag naar kringlooplandbouw te maken.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Geelen Consultancy en Motivaction.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 april 2019 - 19:48