Vandaag is met medewerking van de NFO het bemiddelingsplatform www.werkenindelandentuinbouw.nl gelanceerd. Het platform is een ontmoetingsplaats voor ondernemers die, als gevolg van de coronacrisis, mensen over hebben en ondernemers in de deelnemende sectoren die momenteel mensen tekort hebben. Zij kunnen via het platform rechtstreeks contact leggen met elkaar.

Door het wegvallen van de vraag worden diverse sectoren binnen de land- en tuinbouw, met name de sierteelt, economisch zwaar getroffen door de coronacrisis. Een bijkomende dreiging is dat door alle noodzakelijke maatregelen, die overheden in binnen- en buitenland nemen, de beschikbaarheid van personeel in onder andere de fruitteelt, glastuinbouw, akkerbouw, dierhouderijen en de daaraan gekoppelde afzetketens in het gedrang kan komen. Dus is het zaak de krachten te bundelen. Personeel in sectoren die als gevolg van de corona-problematiek stil zijn gevallen, zijn hard nodig in de land- en tuinbouw.

Producten uit de land- en tuinbouw leveren een essentiële bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van mensen in Nederland, Europa en daarbuiten. Met elkaar kunnen we deze vitale sectoren ook vitaal houden in deze hectische periode.

Het platform is een ontmoetingsplaats voor ondernemers die mensen over hebben en ondernemers in de deelnemende sectoren die momenteel mensen tekort hebben. Zij kunnen via het platform rechtstreeks contact leggen met elkaar. Ook ZZP-ers en individuele werknemers kunnen zich via ‘werkenindelandentuinbouw.nl’ oriënteren over werken in een van de sectoren, waarna er eenvoudig contact kan worden gelegd tussen de potentiële werknemer en de aanbieder van werk.

Op 23 maart 2020 hebben de ABU en de NBBU aangegeven het platform in hun ledennetwerken onder de aandacht te brengen. Het  UWV heeft aangegeven het platform bij de regionale werkgeverservicepunten onder de aandacht te brengen. Hiermee is een brede samenwerking tot stand gekomen die appelleert aan de brede verantwoordelijkheid die we met elkaar voelen om de mensen in Nederland, Europa en in de rest van de wereld gezond en vitaal te houden. Voldoende gemotiveerde medewerkers zijn daarvoor van essentieel belang. Het bemiddelingsplatform www.werkenindelandentuinbouw.nl wil daar een zinvolle bijdrage aan leveren.

Tijdens de ontwikkeling hebben naast de NFO meerdere regionale- en sectororganisaties in de land en tuinbouw, zoals de aangegeven hier graag bij aan te sluiten en te willen helpen met de ontwikkeling van en communicatie rond het platform. Het platform wordt ook gesteund door de vakorganisaties.

Eind vorige week werd het platform www.helponsoogsten.nl al gelanceerd. Dit platform biedt een soortgelijke dienst aan, maar werkt met deels andere stakeholders.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 maart 2020 - 17:12