BPL heeft de nieuwe cijfers voor 2023 gepubliceerd. Jaarlijks maken sociale partners en het bestuur van BPL Pensioen nieuwe afspraken over de pensioenregeling. In de nieuwe afspraken is vastgelegd dat de pensioenpremie gelijk blijft, het opbouwpercentage iets omlaag gaat en de huidige pensioenen omhoog gaan.

Concreet zijn de nieuwe afspraken over de pensioenregeling:

  • Het premiepercentage blijft gelijk in 2023: in totaal 26,4%. De werkgever betaalt 19,09%, de werknemer 7,31%.
  • Het opbouwpercentage gaat omlaag: van 1,70% in 2022 naar 1,58% in 2023.
  • De franchise gaat met 4% omhoog en wordt € 15.202.
  • Er wordt geen pensioen opgebouwd over de eerste € 15.202 (€ 14.618 in 2022) salaris. Werknemers gaan dus bij een gelijkblijvend salaris over een iets kleiner deel van het salaris pensioen opbouwen.
  • Alle pensioenen worden per 1 januari 2023 met 8% verhoogd.

Kijk voor meer informatie op bplpensioen.nl. Hier is ook een berekening te vinden en een link naar de rekencijfers 2023.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 december 2022 - 16:41