Ondanks vijf aangenomen moties om de verhoging van de verbruiksbelasting op pure fruitsappen van tafel te krijgen, moeten producenten sinds 1 januari van dit jaar toch 26 cent per liter aan verbruiksbelasting betalen. Eerst was dit 9 cent. Alle Nederlandse fruitsapproducenten hebben daarom noodgedwongen hun prijzen verhoogd, geeft Albert Schulp van Schulp Vruchtensappen aan. Volgens hem is het waarschijnlijk dat dit effect heeft op de verkoop. Op die manier wordt ook de fruitteelt geraakt.

Zes ambachtelijke sapproducenten (Flevosap, FruityLine, De Appelaere, Appeven, Van Kempen en Schulp Vruchtensappen) voerden afgelopen jaar volop actie om de verhoging van de verbruiksbelasting voor ambachtelijke fruitsappen van tafel te krijgen. Deze verhoging is namelijk onterecht, geeft Albert Schulp aan. “Met deze suikertaks wil de overheid welvaartsziekten tegengaan. In die zin is het logisch dat fris- en energiedranken met toegevoegde suikers worden belast. Het is echter vreemd dat onze pure sappen worden ‘gebruikt’ om dit doel te bereiken. In pure sappen zitten immers veel gezonde bio-stoffen en deze komen de gezondheid juist ten goede. Daarbij bevatten deze alleen van nature aanwezige vruchtensuikers, die we niet kunnen verminderen of vervangen door een alternatief. Extra opmerkelijk is het feit dat producenten van gezoete zuivel(houdende) dranken, zoals chocolademelk, géén verbruiksbelasting hoeven te betalen.”

De sapproducenten zetten zich afgelopen jaar actief in om het geschetste probleem onder de aandacht te brengen van de politiek. Ook de NFO ondernam actie, door het sturen van brieven aan partijen in de Eerste en Tweede Kamer. Alle inspanningen leken effect te hebben: diverse partijen dienden amendementen en moties in om de ‘suikertaks’ voor ambachtelijke fruitsappen te schrappen. “Uiteindelijk zijn vijf moties met een dergelijke strekking aangenomen”, zegt Schulp. “Maar een motie is een oproep en niet dwingend; het Kabinet kan deze naast zich neerleggen. En dat heeft de verantwoordelijk staatssecretaris tot nu toe ook gedaan. Hij heeft de Tweede Kamer wel laten weten dat er wellicht iets aan de kwestie kan worden gedaan, maar op zijn vroegst pas over twee jaar. Het positieve is dus dat men in de Eerste en Tweede Kamer inmiddels inziet dat de invoering van de suikertaks voor ambachtelijke fruitsappen niet fair is, maar het is nog niet gelukt om het daadwerkelijk te regelen c.q. te veranderen. Als producenten blijven wij de kwestie warm houden, zodat de verhoging hopelijk eerder dan 1 januari 2026 zal worden teruggedraaid.”

Volgens Schulp hebben alle sapproducenten hun prijzen per 1 januari verhoogd vanwege de stijging van de verbruiksbelasting. “We kunnen niet anders. Onze grote zorg is nu welk effect dit gaat hebben op de verkoop. Ook omdat boodschappen de afgelopen jaren al fors duurder werden, waardoor de bestedingen aan gezonde voeding extra onder druk zijn komen te staan. Als de impact op onze verkoop groot is, zal dat ook fruittelers raken. Dan wordt er in Nederland immers minder sap geperst van appels en peren.”

Foto: Schulp Vruchtensappen

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 januari 2024 - 16:47