WUR is onlangs van start gegaan met de ontwikkeling van de ‘Milieu-indicator Gewasbescherming’. Doel van de milieu-indicator is de milieulast te meten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Milieu-indicator berekent onder andere:

  • de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu;
  • de impact van het middelengebruik in een teelt.

Het project ‘Milieu-indicator Gewasbescherming’ gaat drie jaar duren. LTO is penvoeder van het project; namens de penvoeder is de NFO voorzitter van het consortiumoverleg dat dit project aanstuurt. De NFO is daarnaast mede-financierder van het project.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 3 oktober 2019 - 17:16