Duurzaamheid wordt een belangrijk beoordelingscriterium bij kredietverstrekking door de Rabobank. De bank gaat financiële instrumenten gericht inzetten om verduurzaming door kredietwaardige agrarische ondernemers te sturen. Dit betreft instrumenten zoals rentekortingen, aflossingsvrije perioden, ruimere financieringen en financieringsperioden. De Rabobank heeft hiervoor een financieringspakket van 3 miljard euro ter beschikking gesteld.

In de Agrofood-visie 2040 van de Rabobank schrijft de bank dat het langetermijnperspectief van de agrarische sector afhangt van twee factoren:

  • óf de overheid zet haar huidige middelenbeleid voort of stapt geleidelijk over op een doelenbeleid met meer keuzevrijheid voor bedrijven;
  • óf de kosten om duurzamer te produceren komen grotendeels voor rekening van agrarische ondernemers of ze worden voor deze kosten betaald.

De Rabobank ziet meer perspectief in een doelenbeleid van de overheid, waar ondernemers binnen vastgestelde kaders keuzes kunnen maken voor hun bedrijf. Ook zouden ondernemers beloningen moeten ontvangen voor hun duurzaamheidsinspanningen.
In alle gevallen zal er in de toekomst sprake zijn van een krimp van de sector, maar met keuze en beloning voor de ondernemer zal deze krimp het geringst zijn.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 december 2023 - 16:23