De NVWA heeft Europese landen gewaarschuwd voor forse overschrijdingen van grenswaarden voor de stof chloormequat in Chinese Nashi-peren.

In België en Zwitserland is een terugroepactie ingesteld na de waarschuwing vanuit Nederland dat verhandelde Nashi-peren uit China een te hoog residu van de groeiremmer chloormequat bevatten. Uit een labtest bleek in oktober dat de norm fors wordt overschreden. De gevonden waarde bedroeg 2,6 milligram per kilo peren, terwijl 0,07 milligram per kilo de Europese residunorm is.

In Nederland was ruim twintig jaar geleden discussie over de residunorm van chloormequat in peer. Dit leidde tot het einde van het gebruik van CCC in Nederland. In de jaren daarna bleek dat chloormequat teruggevonden bleef worden in peren van perenbomen die vóór 2000 behandeld waren met CCC. Op basis van het NFO-monitoringsprogramma vanaf 2000 en de NFO-inzet voor werkbare tussennormen zijn meermaals Europees residunormen vastgesteld die de voedselveiligheid garanderen en de afzet van peren met lage chloormequat-gehalten tot op de dag van vandaag mogelijk maken.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 november 2023 - 16:27