De vergoeding voor het leveren van fruit- en groenten vanuit de EU-schoolfruitregeling gaat omhoog van 18 naar 20 cent per portie. Dat heeft demissionair LNV-minister Adema de Tweede Kamer afgelopen dinsdag laten weten in een brief. De verhoging komt voort uit fouten in het eerdere kostprijsonderzoek dat Wageningen Economic Research (WEcR) uitvoerde. 

Het onderzoeksinstituut stelde de kostprijs aanvankelijk vast op 17,7 eurocent per portie. Dit klopte echter niet: in een gereviseerd rapport komt de kostprijs uit op 19,3 eurocent per portie. Het aangepaste onderzoek werd op verzoek van de minister uitgevoerd ‘na signalen dat er in de berekening die aan de basis ligt van de vaststelling van de eenheidsprijs fouten zouden zitten’, zo staat in de Kamerbrief. WEcR erkent dat er fouten zijn gemaakt en betreurt dit. Op basis van het gereviseerde onderzoek heeft de minister de prijs per portie geleverd schoolfruit nu verhoogd naar 20 cent. “Leveranciers hebben recht op duidelijkheid en een eerlijke prijs”, schrijft Adema.

Omdat het Europese budget volgens de demissionair minister naar verwachting niet toereikend is om de verhoging van de eenheidsprijs van 18 naar 20 eurocent te bekostigen, wordt een eventueel tekort voor schooljaar 2023-2024 betaald vanuit de LNV-begroting. Zo wil Adema ervoor zorgen dat de aanpassing in de eenheidsprijs geen invloed heeft op de hoeveelheid schoolfruit- en groenten die kan worden geleverd. Overigens is het bedrag van 20 eurocent nog altijd lager dan de vergoeding van 24 cent per portie, die voorheen werd uitbetaald aan leveranciers.

Sinds 13 november 2023 leveren vier erkende leveranciers al schoolfruit- en groenten aan zo’n 1300 scholen. Voor de overige circa 1600 scholen is de minister nog op zoek naar een passende oplossing, om hen zo spoedig mogelijk te kunnen voorzien van schoolfruit en -groenten. Deze scholen waren oorspronkelijk gekoppeld aan erkende leveranciers. De erkenning van deze leveranciers moest Adema intrekken, aangezien deze leveranciers de contracten niet wilden tekenen omdat zij een hogere vergoeding wilden ontvangen. “Nu gebleken is dat de eenheidsprijs naar 20 eurocent moet worden bijgesteld, vind ik het logisch om hen opnieuw te vragen of zij voor dit bedrag wel de contracten willen ondertekenen. Indien dat het geval is, zal ik intrekking van de erkenningen van deze vier bedrijven ongedaan maken. Indien deze bedrijven aangeven niet te willen leveren voor dit bedrag, blijft de intrekking van de erkenning in stand. In dat geval vraag ik andere leveranciers om de overige circa 1600 scholen zo spoedig mogelijk van schoolfruit/-groente te voorzien. Met deze nieuwe prijs zetten we de juiste stap. Ik vertrouw erop dat ik met de leveranciers tot een oplossing voor de resterende scholen kom. Ik vind het van belang om ook deze kinderen zo snel mogelijk van schoolfruit te voorzien. Daarom zet ik mij ervoor in dat alle aangemelde scholen op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid krijgen”, aldus Adema.

Lees hier de volledige Kamerbrief van Adema.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 november 2023 - 16:25