Vandaag is de Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021 gepubliceerd. Dat betekent dat de exacte voorwaarden voor schadevergoeding nu bekend zijn. Gedupeerden kunnen tot uiterlijk 15 december 2021 hun schade bij RVO melden door middel van het Wts-schademeldingsformulier, dat bij RVO kan worden aangevraagd.
Degenen die voor inwerkingtreding van deze regeling al een ‘Centrale Registratie Aangerichte Schade’-formulier hebben ingediend bij de gemeente, hoeven niet ook nog eens een Wts-schademeldingsformulier bij RVO in te dienen.
Voor agrarische bedrijven geldt dat de overheid 65% van de geleden teeltplanschade zal vergoeden, met een maximum eigen risico van € 6.014. Voorwaarde is dat het productieverlies ten minste 20% van een gemiddelde productie bedraagt. De NFO heeft zich er hard voor gemaakt dat ook vervolgschade in fruitopstanden wordt meegenomen in de regeling.  Ook dat is in de regeling opgenomen.

Zie ook ‘Vergoeding waterschade Limburg’ op nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 september 2021 - 16:44