De criteria voor het certificatieschema van Planetproof worden jaarlijks herzien. Inmiddels ligt er een voorstel voor het certificatieschema 2021 waar u nog tot 25 oktober op kunt reageren. Klik hier voor het 111 pagina tellende conceptschema. Het is ook belangrijk om de Toelichting op de voorgestelde wijzigingen door te lezen, met name Hoofdstuk 2 Gewasbescherming staat veel toelichting. De gearceerde stukken tekst geven de wijzigingen aan. De herziening van het schema is veelal gericht op de samenvoeging van de schema’s voor Centraal-Europa en die van Zuid-Europa. Daarnaast is het schema op een aantal punten geactualiseerd, onder andere de lijst van toegestane middelen. Klik hier om online te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Per formulier kunt u één opmerking of vraag indienen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 oktober 2020 - 14:32