Bezoekers waardeerden de NFO-Sciencedag, die vorige week woensdag plaatsvond op de High Tech Campus in Eindhoven, met een 8,2. Dit blijkt uit een enquête onder de bezoekers. Bijna een derde van de aanwezigen gaf zijn of haar mening. Met name de presentatie van hoogleraar Bas Haring werd goed gewaardeerd.

De Sciencedag trok zo’n 250 bezoekers, waarvan de helft fruitteler was. Opvallend was vooral het grote aantal aanwezige jongeren; dit lag beduidend hoger dan bij eerdere edities van de Kennisdag.

Uit de feedback bleek dat de Sciencedag de verwachtingen ruimschoots heeft waargemaakt. De respondenten gaven veel complimenten over de goede organisatie en de vele jongeren die aanwezigen waren. Ook was sprake van een positieve sfeer. Verder werd aangegeven dat het programma inspirerend en afwisselend was en goed in elkaar stak. De korte pitches werden als verfrissend ervaren. Op de vraag of de Sciencedag een vervolg moet krijgen, antwoordde 81 procent van de ondervraagden met een volmondig ‘ja’.

Wat de sprekers betreft, stak hoogleraar Bas Haring, die onder meer vertelde wat kunstmatige intelligentie kan betekenen voor de fruitteelt, er met kop en schouders bovenuit: zijn lezing werd gewaardeerd met een 8,6. Bij de pitches kreeg Alja van der Schuren van Vivent, die inging op het thema ‘Wat vertellen planten?’,  de hoogste waardering. Zij kreeg een 8,2 als ‘rapportcijfer’.

Lees hier het bericht over de Sciencedag terug. Binnenkort leest in het vakblad Fruitteelt een uitgebreid verslag van de dag.

Foto: Pieternel Kellenaers

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 december 2023 - 16:45