Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overhandigt Leander Vereecken het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’. De presentatie hiervan, met een korte toelichting van alle betrokkenen, vond afgelopen maandag plaats op zijn fruitteeltbedrijf in Dronten. Een brede groep betrokkenen committeert zich aan het plan voor een duurzame landbouw in 2030. Daaronder LTO Nederland en vaktechnische organisaties als de NFO, maar ook waterschappen, drinkwaterbedrijven en Natuur en Milieu. De minister zegde twaalf miljoen euro toe voor pilots en projecten om de duurzame landbouw te ondersteunen. De NFO heeft medio augustus haar leden geraadpleegd voor hun inbreng in het programma.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 september 2020 - 18:27