Vanaf september organiseert het programmateam Agrifood van provincie Gelderland spreekuren voor betrokkenen uit de Gelderse agrarische sector. Heb je vragen over de kadernota Agrifood, de uitvoering van dit beleid, de financiële instrumenten of concrete projecten? Dan ben je van harte welkom bij één van deze spreekuren.

Waar en wanneer?
Het Agrifood-team organiseert de spreekuren op verschillende locaties in Gelderland.

De spreekuren worden gehouden op:
19 september van 13.00 tot 16.00 uur in het Laanboomhuis
3 oktober van 13.00 tot 17.00 uur op de FruitTechCampus
7 november van 13.00 tot 17.00 uur in het Laanboomhuis.

Waarom?
De medewerkers van het programmateam Agrifood willen graag beter contact met iedereen die een bijdrage wil en kan leveren aan de omslag naar een duurzame land- en tuinbouw, ofwel aan de doelen van de kadernota Agrifood. Dat kan natuurlijk via email, telefoon of door deelname aan één van de webinars of de bijeenkomsten die we organiseren. Maar soms is er ook behoefte aan een goed en persoonlijk gesprek. Dat is het doel van de spreekuren. Het spreekuur wordt bemand door verschillende medewerkers van het programmateam.

Onderwerp aanmelden
Om een goed beeld te krijgen van de behoefte van de gespreksonderwerpen, is het de bedoeling mensen zich vooraf aanmelden voor het spreekuur met een onderwerp. Je kunt hiervoor mailen naar agrifood@gelderland.nl of bellen via (026) 359 81 82. Dan bekijkt het programmateam wie met welke expertise het beste het gesprek kan voeren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 september 2022 - 16:47