Per 1 november 2017 is de hoofdlijn dat op ieder agrarisch bedrijf waar professionele gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, iemand aanwezig óf beschikbaar is met een Bewijs van Vakbekwaamheid ‘Bedrijfsvoeren’ (voorheen spuitlicentie 2). Dit hoeft niet de agrarisch ondernemer zelf te zijn. Het kan via functie- of taakomschrijving, waar verantwoordelijkheden in zijn vastgelegd, ook gedelegeerd worden aan een of meer medewerkers. Het moet voor de handhaving en certificering duidelijk zijn wie verantwoordelijk is. Een groot deel van de fruittelers valt onder uitzonderingsregels en hebben voldoende aan vakbekwaamheid ‘Uitvoeren’ (voorheen spuitlicentie 1). Hierbij gaat het om fruittelers die geboren zijn voor 01-01-1996, geen medewerkers in dienst hebben die professionele gewasbeschermingsmiddelen toepassen en dus alles aantoonbaar zelf doen.
Op groeiende fruitteeltbedrijven komen medewerkers die een deel van de gewasbescherming uitvoert. Twijfelt u of u of uw medewerker het juiste spuitlicentieniveau heeft? Ga dit dan na via bijgevoegd stroomschema.
Heeft u een hoger niveau spuitlicentie nodig dan is een cursus of zelfstudie, gevolgd door een examen nodig. Alleen AOC’s die op MBO-niveau agrarisch onderwijs aanbieden, leveren dit aanbod. Staat op fruitacademie.nl niet een locatie bij u in de buurt, neem dan contact op met een regionale AOC.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 december 2019 - 21:24