Heeft een werknemer twaalf maanden bij u gewerkt als oproepkracht? Dan bent u sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 verplicht hem na deze 12 maanden een schriftelijk aanbod voor een vast aantal uren te doen. Werkgeverslijn heeft hiervoor een modelovereenkomst opgesteld.
Let op: als u geen contract aanbiedt, dan heeft de oproepkracht recht op loon vanaf de uiterlijke datum waarop het aanbod had moeten plaatsvinden. Bovendien geldt de verplichting ook al voor werknemers die het afgelopen jaar al 12 maanden voor u hebben gewerkt.
Klik hier om de modelovereenkomst te downloaden. Hierin vindt u ook meer informatie over de regeling.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 december 2019 - 21:21