Fruittelers in Zuid-Limburg kunnen subsidie verkrijgen voor het opbrengen van compost op zwartstroken. Waterschap Limburg stelt een financiële bijdrage beschikbaar in het kader van de ‘Stimuleringsregeling water vasthouden landbouwpercelen Zuid-Limburg 2023’.

Fruittelers komen in aanmerking voor subsidie wanneer zij minimaal 10 ton compost per hectare opbrengen op een perceel met een hellingspercentage van minimaal twee procent. De compost, die aan specifieke eisen moet voldoen, dient vóór 1 december van dit jaar te worden opgebracht (of eerder als dit noodzakelijk is vanuit andere wet- en regelgeving). Telers kunnen hiervoor een subsidie ontvangen van 60 euro per hectare per jaar, met een maximum van 40 hectare per aanvrager per jaar. “Aangezien een subsidieaanvraag moet worden gedaan voor minimaal 250 euro, moet je als teler minimaal vier hectare inbrengen in de subsidieregeling”, zegt Eric Huids, voorzitter van de NFO-kring Limburg. “Het gaat niet om wereldbedragen, maar wanneer je de inzet van compost als teler overweegt, is deze subsidie een positieve stimulans. Kijk dan dus in ieder geval naar de mogelijkheden die de regeling biedt.”

De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2023. Waterschap Limburg heeft de subsidieregeling, waarin ook diverse andere activiteiten zijn ondergebracht, opengesteld omdat zij zich ten doel heeft gesteld om extra water vast te houden in het landelijk gebied ten zuiden van Echt-Susteren. Het waterschap ziet hierin een belangrijke opgave voor de landbouw. De aanvoer en toepassing van organische stof ten behoeve van waterberging en waterremming zowel op bouwland als op de zwartstrook van fruitteelt is één van de maatregelen die worden gesubsidieerd.

Lees hier meer over de subsidieregeling en de precieze voorwaarden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 februari 2023 - 16:30