Samen met Syngenta Crop Protection BV heeft de NFO een etiketsuitbreiding van Thiovit Jet gerealiseerd. Na de vrijstellingen voor Thiovit Jet in de afgelopen jaren voor de biologische teelt van appel en peer, die de NFO in afstemming met Prisma en Syngenta realiseerde, is nu een vergelijkbare reguliere toelating afgegeven. Hierdoor is de bredere toepassing van Thiovit Jet niet alleen voor de biologische teelt beschikbaar, maar voor alle telers. Daarnaast zijn er niet meer de jaarlijkse onzekerheid, inzet en kosten voor een vrijstelling.
Thiovit Jet kan vanaf 2021 in de teelt van appel en peer, maximaal tien maal per jaar en in pruim twee maal per jaar worden ingezet. Waar nu de toepassing alleen vóór de bloei was toegestaan is deze verlengd tot en met juli. Afhankelijk van de gebruikte dosering zijn specifieke, driftbeperkende maatregelen voorgeschreven. Daarnaast is Thiovit Jet nu ook toegelaten in de teelt van bessen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 december 2020 - 14:59