Vandaag maakte het Ctgb bekend dat Trianum-P een toelating heeft gekregen voor de beheersing van zwartvruchtrot in peer. Vijf jaar geleden is een door de NFO opgezet onderzoeksproject uitgevoerd door WUR, gericht op vruchtrot en zwartvruchtrot. In dit project, dat door de overheid en een breed consortium is gefinancierd, waren praktijkproeven met o.a. Trianum-P opgenomen. Deze proeven gaven aan dat Trianum-P een bouwsteen kan zijn in de beheersing van zwartvruchtrot. Koppert, de eigenaar van Trianum-P, heeft de toepassing vervolgens verder ontwikkeld. In 2022 is Koppert samen met de NFO het toelatingstraject gestart. Mede door de gezamenlijke gesprekken met onder andere NVWA en Ctgb is deze toelating in een korte tijd gerealiseerd. FruitConsult en CAF, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze toepassing, zullen samen met Koppert informatie gaan geven over de juiste wijze van inzet.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 februari 2023 - 14:30