De NFO nodigt u van harte uit voor haar Algemene Ledenvergadering op 16 juni aanstaande. De kersenteelt is helemaal terug van weggeweest. De NFO wil de kersenteelt tonen op de ALV en de moderne teelt onder de aandacht brengen van het ‘NFO-netwerk’. De ALV vindt daarom op vrijdag 16 juni plaats op het bedrijf van Martine Theo Vernooij in Cothen. Op de ALV zal Theo ingaan op de moderne kersenteelt in Nederland en de historie van zijn bedrijf. Na afloop van de ALV krijgen de bezoekers een rondleiding en is er gelegenheid om het kersenmuseum te bezoeken. Helma Lodders van de VVD verzorgt als gastspreker een inleiding. Het algemeen gedeelte start om 14:00 uur. Het huishoudelijk gedeelte (alleen voor NFO-leden) start om 12:00 uur met ontvangst, koffie en broodjes. Hieronder treft u de agenda van het huishoudelijk gedeelte aan. Het programma van het openbare gedeelte en de officiële uitnodiging treft u in hier aan. Bij bezoek aan het openbare gedeelte graag vooraf even aanmelden via deze link (de NFO-afgevaardigden hoeven zich niet extra aan te melden).

In het huishoudelijke gedeelte staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  1. Opening en actuele zaken door NFO-voorzitter, Michiel Gerritsen
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Benoeming en herbenoemingen NFO hoofdbestuursleden en hun plaatsvervangers
  5. Jaarverslag van de NFO over 2016
  6. Financiën en contributie
  7. Aanpassen statuten
  8. Rondvraag
  9. Sluiting
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 mei 2017 - 19:00