In januari 2020 start een nieuw POP3-project over bestuiving in de provincie Utrecht (2020-2022). Gedurende drie jaar krijgen fruittelers de mogelijkheid ervaring op te doen met de inzet van nieuwe bestuivers in de fruitteelt in het kennisproject ‘Bestuivingsmix en Biodiversiteit’. Dit nieuwe project borduurt voort op de ervaringen uit het Innovatieproject ‘Bestuivingsmix voor klimaatadaptatie’. In dat project is gekeken naar de inzet van de rosse metselbij Osmia cornuta in Sweet Sensation. Daar kwam bij 2 Utrechtse telers uit dat de metselbij een positief effect had op de bestuiving. Gerjan Brouwer van Delphy tijdens de NFO/Delphy fruitteeltavond van 26 november in Ommeren: “De reden dat we kijken naar de inzet van metselbijen, is de trend in de veranderende lentetemperaturen. Bomen komen eerder in bloei, maar warmere perioden kunnen ook afgewisseld worden met een koude periode. De Osmia cornuta bij vliegt al bij 8 °C. We zoeken dus een bestuivende soort erbij naast de honingbij, want die vliegt dan niet.”
In het nieuwe project gaan telers zelf aan de slag met de metselbijen en Delphy begeleidt ze met coaching, uitwisseling van kennis en ervaringen en demonstraties. Het Louis Bolk instituut zet de kennis van experts in. Heeft u belangstelling voor deelname? Bel of mail met Gerjan Brouwer van Delphy via (06) 53 37 51 03 of g.brouwer@delphy.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 november 2019 - 19:56