In veel schoolboeken voor basisschoolleerlingen is achterhaalde informatie over de landbouw te vinden. Ook wordt grootschalige landbouw vaak weggezet als verkeerd en worden van kleine bedrijven alleen voordelen genoemd. Stichting AgriFacts (STAF) controleerde 200 lesboeken voor basisscholen waarin landbouw wordt genoemd en stelde vast dat de meeste boeken onjuiste, suggestieve en soms achterhaalde gegevens staan. Geesje Rotgers van STAF noemt op Nieuwe Oogst TV als voorbeeld dat in veel boeken te lezen is dat boeren de meest natuur in akkers en weilanden hebben veranderd. “Dit is de algemene lijn. Als kinderen dit soort dingen leren op school, gelooft men dat het zo is. En dan krijgt men wel een heel raar beeld van de landbouw. Dit staat zo ver af van de praktijk”, aldus Rotgers. Ook wordt specifiek van de landbouw genoemd dat boeren er op uit zijn dat hun dieren zoveel mogelijk geld opleveren en dat ze er zo weinig mogelijk aan uit willen geven. Van andere sectoren worden dit soort zaken niet genoemd.
STAF wil nu in gesprek met uitgevers en de curriculumcommissie en hoopt dat de lesstof in de herdruk van boeken zal worden aangepast. Ook wil STAF dit najaar aan de slag met boeken voor het voortgezet onderwijs.
Bekijk hier het fragment van Nieuwe Oogst TV.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 juli 2019 - 19:33