Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft aangekondigd dat de uitbetaling van de GLB-hectarebijdragen dit jaar lager zal uitvallen dan eerder was toegezegd. Dat geldt zowel voor de basispremie als voor de eco-premies. Voor de basisinkomenssteun zijn meer hectares aangemeld dan andere jaren, mede omdat landschapselementen toegevoegd konden worden aan de subsidiabele oppervlakte. Ook geven veel meer agrariërs dan verwacht aan in aanmerking te komen voor de goud-premie.

De NFO vindt het ronduit teleurstellend dat de eerder aangekondigde bedragen waarschijnlijk naar beneden worden bijgesteld. Telers hebben inspanning verricht om bijvoorbeeld biologische bestrijdingsmethoden in te voeren en biodiversiteitsmaatregelen te nemen en nu wordt de toegezegde beloning daarvoor mogelijk deels ingetrokken.

Minister Adema schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat voor de totale regeling gelimiteerde budgetten zijn vastgesteld. Dat betekent dat de vastgestelde bedragen over de totaal aangemelde hectares moeten worden verdeeld. Als er meer hectares worden aangemeld dan verwacht betekent dit een lager bedrag per hectare. De minister gaat nu kijken of hij geld uit andere potjes kan halen om de hectarebijdrage aan te vullen. Hij gaat in elk geval 5 miljoen euro uit de landbouwreserve halen om de basispremie aan te vullen. Dit bedrag was door de EU toegezegd voor steun aan grondgebonden boeren vanwege de nadelen van het droge voorjaar. Omdat alle boeren last hadden van de droogte vindt de minister het gerechtvaardigd, dit bedrag voor de basispremie in te zetten.

Omdat de definitieve opgave pas sluit op 30 november kan Adema nog geen definitieve hectarebijdragen noemen. Daarom stelt hij nu een voorlopig tarief vast voor de basispremie. Inzet is om 95% van de agrariërs in december dit voorlopige tarief uit te betalen. In 2024 volgt dan een nabetaling na de vaststelling van de definitieve tarieven. De eco-regeling vraagt uitgebreidere controle. Hierdoor zullen de betalingen voor de eco-regeling pas in 2024 plaatsvinden.

Afgelopen voorjaar werden de volgende tarieven gepresenteerd als zijnde de nieuwe tarieven voor 2023: 220 euro basispremie met een aanvulling van ongeveer 54 euro per hectare voor bedrijven kleiner dan 40 hectare. Voor de eco-regelingen waren de bedragen 60 per hectare voor brons, 100 euro per hectare voor zilver en 200 euro per hectare voor goud.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 november 2023 - 16:53