Begin deze week bezocht een delegatie van LTO, waarin alle sectoren van de land- en tuinbouw en ook NFO vertegenwoordigd waren, Brussel. Tijdens dit bezoek waren er waardevolle gesprekken met Europarlementariërs Esther de Lange, Bert-Jan Ruissen en Jan Huitema. De gesprekken gingen over de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw, regeldruk vanuit Europa en de veranderende maatschappelijke eisen aan voedselproductie en de kosten die daarmee gepaard gaan. Ook was de delegatie aanwezig bij de ‘landbouwborrel’ die in het teken stond van de strategische waarde van voedsel voor de Europese Unie.

<lees verder onder de foto>

Het bezoek eindigde met gesprekken met Jean Baptiste Boucher (hoofd communicatie COPA-COGECA), Martin van Driel (directoraat landbouw Europese Commissie), Carla Boonstra, (Permanente Vertegenwoordiging EU) en een zestal vooraanstaande ambtenaren binnen de Europese Commissie. Tijdens deze gesprekken stonden onderwerpen als strategie en beeldvorming, uitdagingen en kansen, en het beperkende kader dat Europa vaak toegekend wordt, centraal.
Onze voorzitter, Ron Mulders, was erbij namens de NFO en benadrukt het belang van vroegtijdige betrokkenheid bij de langdurige besluitvormingsprocessen in Brussel om invloed uit te kunnen oefenen.Ron Mulders: “Besluitvorming in Brussel kost veel tijd; drie tot vijf jaar. Wie invloed wil uitoefenen, moet vanaf het begin betrokken zijn en punten drukken. Dat doen we samen met COPA-COGECA, de Europese lobbyorganisatie van producenten en coöperaties. Samen voeren we een sterke lobby. Het is indrukwekkend hoeveel lobbyisten er in Brussel actief zijn, meer dan 20.000! Deze lobbyisten opereren in wat zij de ‘Brusselse bubbel’ noemen. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat Brussel de lidstaten de ruimte geeft om hun eigen invulling te geven aan het Europese beleid, wat kansen biedt voor doeltreffende belangenbehartiging. Hier kunnen we ons voordeel mee doen.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 september 2023 - 16:45