Kennis & ondernemerschap

Kennis & ondernemerschap

Innovatie
De NFO heeft in 2014 overleg gevoerd met Fruitconsult en PPO over het perspectief voor de proeftuin Randwijk. Met beide organisaties is overeengekomen om een nieuw model voor de tuin te ontwikkelen, waarin meerdere partners een positie krijgen. De NFO wil innovaties na het PT-tijdperk bevorderen, door gericht aan enkele thema’s te werken en daarbij zo veel mogelijk coalities in de sector te vormen. De NFO startte daarom in 2014 met het opstellen van een innovatieagenda, met als doel het bevorderen van de innovatie door samenwerking in de sector en het stellen van prioriteiten.

Onderzoek
In het private tijdperk is het vinden van de benodigde financiën de belangrijkste voorwaarde voor het starten van onderzoek. De NFO heeft financiële middelen gevonden voor verschillende onderzoeksprojecten door samenwerking in verschillende coalities:

  • Suzuki-fruitvlieg: vierjarig programma voor onderzoek. Financiering privaat door NFO en diverse handels- en afzetorganisaties; financiering door overheid vanuit topsector. Begin 2014 heeft PPO de opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren.

kennis-ondernemerschap_1

 • Emissiereductie: vierjarig onderzoek moet nieuwe mogelijkheden voor emissiebescherming beschikbaar maken. Financiering privaat door NFO, spuitmachinefabrikanten en toelatingshouders. Financiering door overheid vanuit topsector en waterschappen. Het onderzoek wordt in 2015 opgestart.
 • Bewaarvoorspelling en bewaarrot van Conference en Elstar: NFO heeft met PPO een consortium van zeventien private partijen, bestaande uit afzetorganisaties, toeleveranciers en telers bij elkaar gebracht. Dit consortium is medefinancier van het onderzoek. Doel is meer grip te krijgen op de start- en bewaarkwaliteit van het fruit. Het project ‘Kwalifruit’ heeft een looptijd van vier jaar en wordt voor een gedeelte gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken via een topsectorproject.
 • Perenbladvlo: bestrijding met centrale rol voor oorwormen. Financiering door PT en topsector. Looptijd tot en met 2014.
 • Vruchtrot: onderzoek om het belang van verschillende schimmels bij vruchtrot in beeld te brengen. Looptijd tot en met 2015. Financiering door PT en topsector.
 • Vermindering van residu’s op HKF-producten door de inzet van minder chemische middelen; looptijd tot en met 2015. Financiering door PT en topsector.
 • Cultuur: een gebruikswaardeonderzoek nieuwe stijl tot en met 2017. De NFO heeft als trekker voor andere partners in het consortium gefungeerd door als kennis-ondernemerschap_2eerste voor drie jaar financiële middelen ter beschikking te stellen. Consortium NFO, afzetorganisaties en boomkwekers.
 • Alternatieven voor metam-natrium. Het project ‘Teelt uit de grond: appel’ loopt tot en met 2018. Consortium NFO, telers op zandgrond en adviesorganisaties. Financiering privaat door NFO-telers en adviesorganisaties. Financiering door overheid via topsector.
 • Verhogen van de bodembiodiversiteit voor duurzame perenteelt tot en met 2015. Doelen zijn verbetering bodemstructuur en bevorderen leefvoorwaarden oorworm. Financiering POP-programma provincie Utrecht.
 • Elstar-mutantenonderzoek tot en met 2016. Doel betere Elstar-kwaliteit door selectie van mutanten. Financiering tot en met 2014 door de NFO. Vanaf 2015 worden ook afzetorganisaties en eigenaren van de mutanten benaderd.

Vakblad Fruitteelt
Het vakblad Fruitteelt verscheen in 2014 in totaal 48 keer met 964 pagina’s redactionele informatie en 145 advertentiepagina’s. Daarnaast is er elke week minimaal één digitale nieuwsbrief (in totaal 55 stuks) verzonden.
In het verslagjaar is besloten om met ingang van januari 2015 over te stappen naar de tweewekelijkse variant van Fruitteelt met een nieuwe lay-out. De vraag vanuit de leden was om meer met digitaal nieuws en sociale media te gaan doen. De tweewekelijkse editie bevat meer achtergrondartikelen en buitenlands nieuws. De frequentie van de digitale nieuwsbrieven wordt opgevoerd: in de week dat Fruitteelt niet verschijnt twee keer en in de week dat Fruitteelt wel verschijnt één keer.

Ledenprogramma’s
De NFO organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten voor leden. In januari organiseerde de NFO met Fruitmasters de tweejaarlijkse Fruitteelt Vakbeurs in Houten. kennis-ondernemerschap_3Met 2.400 bezoekers en 120 standhouders was dit een zeer succesvolle beurs. Het thema van de tweejaarlijkse Perendag van NFO-kring Zeeland/Noord-Brabant in Krabbendijke was ‘Hightech perenteelt’, hetgeen met de getoonde techniek goed uit de verf kwam. De NFO/PPO kennisdag richtte zich op vruchtdunning, fosfaatarme champost, de marktsituatie in het hardfruit, suzuki-fruitvlieg, sleedoornonderstammen, plantsystemen, fruitmot en kostprijs frambozen. Noord-Holland organiseerde zijn jaarlijkse Noord-Hollandse fruitteeltdag waar via demonstraties veel technische noviteiten werden getoond. Kringen en afdelingen van de NFO organiseerden verder tientallen bijeenkomsten in de regio.

Ondernemerschapkennis-ondernemerschap_4
In samenwerking met Rabobank en LEI Wageningen UR is de cursus ‘Marktgericht ondernemen in de fruitteelt’ ontwikkeld. Deze is in 2014 tweemaal gestart. In totaal zijn ruim veertig fruittelers bereikt en uitgedaagd om op een klantgerichte manier hun rendement te vergroten.

Jansen Pmp