Markt

Markt

Rusland-boycot
Begin augustus kondigde de Russische federatie een importstop af voor groenten en fruit vanuit de Europese Unie. De afkondiging van deze maatregel vlak voor het nieuwe afzetseizoen van hardfruit had dramatische effecten op de markt_1prijsvorming voor appels en peren en dus op de bedrijfsvoering van onze leden. Tot de jaarwisseling liep de sector hierdoor minstens 30 miljoen euro aan inkomsten mis. De interventievergoedingen vanuit de EU stonden in geen verhouding tot de geleden schade.
De NFO heeft ervoor gezorgd dat de hectarevergoedingen voor het groen oogsten met 25 procent zijn verhoogd. Door de ongelijkheid in uitbetaling tussen ondernemers die wel of niet lid waren van een GMO-erkende telersvereniging en de onduidelijkheid van de regeling is er in Nederland uiteindelijk van deze regeling maar heel weinig gebruik gemaakt. De NFO wist de staatssecretaris van EZ ervan te overtuigen dat je in een crisissituatie geen onderscheid moet hebben in uitbetaling tussen verschillende ondernemers. Het standpunt van de Nederlandse overheid vond echter onvoldoende steun in de EU, waardoor het verschil ook bij de tweede en derde interventieregeling bleef bestaan. De tweede interventieregeling bood een bodem in de markt. De industrieprijs steeg van 3 tot 4 cent naar circa 8 tot 9 cent. De NFO heeft via veel berichtgeving in de pers aandacht bij de Nederlandse consument gevraagd voor de boycot. Supermarkten pakten dit signaal goed op door de vele winkelacties. Samen met de lage verkoopprijzen gaf dit de binnenlandse afzet een boost. Zo werd in het najaar van 2014 20 procent meer Hollands fruit gegeten dan gemiddeld over 2012 en 2013. De NFO heeft de supermarkten bedankt voor hun inzet.

Kwaliteit
De NFO werkt samen met diverse afzetorganisaties en adviesorganisaties aan het verbeteren van de kwaliteit van Elstar en Conference. Uit de Kwaliteitsmonitor, waarmee de kwaliteit van Elstar en Conference in de winkels wordt gemeten, blijkt dat in 2014 een stabilisering optrad voor de kwaliteit van Elstar.
De gemiddelde hardheid bij aankoop was in meer supermarkten in orde (circa 80%) en daarbij ook over het gehele seizoen constanter. Het verbeterde markt_2uitstalleven bleef op een gelijk niveau als in 2013 (circa 60%). In de periode oktober/november bleek het uitstalleven net als in het voorgaande jaar het zwakst (in circa 20% van de supermarkten in orde).
Voor Conference zijn opvallende verbeteringen uitgebleven. De binnenlandse verkoop van Elstar nam in het voorjaar van 2014 toe met circa 4 procent, mede door de aandacht voor kwaliteit.

Markttoegang
markt_3In oktober 2014 ging de Chinese markt voor Nederlandse peren definitief open.
In juli 2014 werd met de Braziliaanse overheid overeenstemming bereikt over de exportvoorwaarden voor Nederlandse peren naar Brazilië. Hiermee kwamen potentieel belangrijke afzetmarkten voor de groeiende perenproductie in Nederland beschikbaar. Daarnaast vergrootte het ministerie van Economische Zaken, op aandringen van de NFO, zijn personele inzet op het dossier markttoegang.

Markt en prijsbericht AMI
AMI verzorgde wekelijks een prijs- en informatiebericht voor de Nederlandse fruittelers. AMI is een onafhankelijke, deskundige organisatie in Duitsland. Het bureau verzendt het bericht rechtstreeks naar de fruittelers die lid zijn van de NFO.

Promotiecampagnes

Elstar, altijd Raak
In het binnenland stimuleerden de campagnes voor Elstar en Conference de afzet. Zo’n 12 miljoen unieke kijkers zijn bereikt via tv-reclame voor Conference en Elstar. De naamsbekendheid van Elstar steeg met 10 procent. De dalende Elstar-consumptie is omgebogen naar een lichte stijging. Ook de Appelplukdag droeg bij aan het vergroten van de naamsbekendheid.

Conference-campagnes
De driejarige EU Conference-campagne boekte in 2014 resultaat met een recordexport naar Duitsland. De NFO werkte samen met België aan onder andere 700 proeverijen in Duitsland. De consumptie tijdens die proeverijen nam significant toe. De campagne kreeg in Duitsland extra uitstraling door een presentatie van Conference op het Deutsche Obst und Gemüse Kongres (DOGK), het toonaangevende congres voor de Duitse retail met meer dan 420 congresdeelnemers. markt_4Verder is besloten om in 2015 Conference op de grootste Duitse consumentenbeurs Grüne Woche te presenteren.
In Nederland kreeg Conference aandacht door onder andere tv-reclame en een stand op de horecabeurs in Ahoy. Ook via Facebook is Conference voor het voetlicht gebracht bij een breed publiek in België, Nederland en Duitsland.
De NFO heeft een aantal afzetpartijen bij elkaar gekregen om gezamenlijk te investeren in een verlenging van de Duitsland-campagne. Samen met België is bij de EU een verlengingsaanvraag van een jaar ingediend: budget € 450.000.

NFO Appelplukdag
De Appelplukdag op 6 en 13 september, met meer dan 40.000 bezoekers op 27 fruitbedrijven kreeg veel aandacht in de landelijke en regionale pers. Het tv-programma ‘Mijn leven, mijn gezondheid’ op RTL 4 wijdde een heel item aan deze dag. De film die voor dit programma is gemaakt, kan ook de komende jaren worden ingezet voor de Appeldag.


markt_5Oogstraming hardfruit en voorraadcijfers

De NFO zorgt elk jaar voor een tijdige, vroege oogstraming voor hardfruit voor Nederland. In 2014 en 2015 is deze nog mede gefinancierd vanuit het PT. In 2015 zal de NFO haar betrokkenheid voor de toekomst vaststellen. De organisatie van de voorraadcijfers is namarkt_6 het PT-tijdperk in het verslagjaar opgepakt door de Dutch Produce Association (DPA). De werkwijze is nog hetzelfde als in voorgaande jaren vanuit het PT.

Jansen Pmp