In het kader van het praktijkprogramma Weerbaarheid in de Praktijk wordt op 28 mei de Kersendag 2024 georganiseerd.
Het programma:

15:00 : Inloop

16:00: Rondgang met aandacht voor de teelt, boomopbouw, snoei, bemesting en raskeuze. Er zijn diverse nieuwe rassen te zien; waaronder verschillende rassen van de Sweet-serie, zoals Sweet Aryana, Sweet Lorenz en Sweet Gabriel. Ook is er een perceel te zien waar de vroegere rassen vervroegd zijn. Op het bedrijf van Wim staan diverse overkapping systemen die we gaan bekijken.

18:00 Eten

19:00 Demonstratie spuittechniek met aandacht voor de gewasbescherming. Behandeld worden resultaten van de UP-pilots. Verschillende leveranciers van spuiten zullen aanwezig zijn. De spuiten zullen ook gedemonstreerd worden.

20:30 Netwerkborrel

21:00 Afsluiting Op deze dag zullen ook verschillende bedrijven aanwezig zijn. Deze bedrijven zijn onderdeel van de rondgang en zullen tijdens de netwerkborrel ook beschikbaar zijn.

Voor leden van StonefruitConsult is deze dag kosteloos. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom, kosten voor deze dag bedragen dan €50,-

Deze activiteit is onderdeel van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om minder en efficiënter gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. De NFO, het Platform Fruitvooruit.nl en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermingsstrategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf van tot nagenoeg nul reduceren.