Steeds meer ziekten en plagen in de fruitteelt worden problematisch door het verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen. In het project ‘Innovatieve duurzame fruitteeltsystemen’ in Zeeland worden nieuwe methoden getest hoe om te gaan met ziekten en plagen met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Denk daarbij aan perenschurft en Stemphylium, maar ook aan appelbloesemkever en zaagwesp.

Er is niet één oplossing, maar het hele teeltsysteem telt mee. De vraag die we ons stelden was: Wat kunnen we bereiken wanneer we het hele teeltsysteem vrij drastisch gaan veranderen? Een andere aanplant, stimuleren van het bodemleven, meer preventieve maatregelen, vangtechnieken in plaats van bespuitingen, stimuleren van biodiversiteit. Hoe kan het teeltsysteem in de fruitteelt eruit zien in de toekomst en worden we dan minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen?

Op het bedrijf De Muyehof wordt Conference geteeld en is in 2023 een innovatief perceel appel aangeplant waarbij 5 rassen door elkaar staan.

Onderwerpen die aan de orde komen:
– schurft bij appel en peer: preventieve maatregelen en bladvertering
– mogelijkheden beheersing appelbloesemkever door preventie en wegvangen
– beheersing appel- en perenzaagwesp door wegvangen met lijmbanden
– bevorderen biodiversiteit op het bedrijf
– aanplant in 2023 van een toekomstgerichte boomgaard met 5 verschillende appelrassen om te testen of alle preventieve maatregelen en de inzet van biodiversiteit werkt.

Kijk, denk en discussieer mee over een teeltsysteem voor de toekomst.

Neem voor meer informatie contact op met René Bal of Gerjan Brouwer van Delphy, tel. (06) 53 37 50 87 of (06) 53 37 51 03, r.bal@delphy.nl of g.brouwer@delphy.nl

Project ‘Innovatieve duurzame fruitteeltsystemen’
De bijeenkomst wordt gehouden in het kader van het project ‘Innovatieve duurzame fruitteeltsystemen’. Dit project is half 2022 gestart in Zeeland en loopt tot eind 2024. Op drie biologische fruitteeltbedrijven wordt gewerkt aan een systeemaanpak van schurft, appelbloesemkever, appelzaagwesp en fruitmot. Bij schurft gaat het om preventieve maatregelen zoals bladvertering en de aanplant van een perceel met meerdere rassen appel door elkaar. De insecten appelbloesemkever en appelzaagwesp zijn lastig als gewasbeschermingsmiddelen wegvallen. Alternatieve mogelijkheden zoals wegvangen worden op de bedrijven onderzocht. Het doel van het project is de ontwikkeling van een duurzaam fruitteeltsysteem, waarin ziekten en plagen beheersbaar zijn. De ideeën en ontwikkelingen op de bedrijven willen we graag met u delen.