In samenwerking met LaMi organiseert NFO-regio Utrecht een ontmoetingsmiddag Fruitteelt Utrecht.

Hoe zie jij als fruitteler de toekomst voor je? Wat heb jij nodig in deze tijd van transitie in de landbouw?
Provincie Utrecht en de gemeentes willen graag met jou in gesprek! Er wordt soms een groot gat ervaren tussen de fruitsector en de overheid. Terwijl het juist belangrijk is dat we nauw samenwerken. Daarom is het goed als we van elkaar weten welke verwachtingen, ambities en uitdagingen we hebben.

Wat gaan we doen?
We gaan samen op pad langs twee fruitteeltbedrijven, zodat we belangrijke thema’s voor de fruitsector kunnen bespreken. Denk aan: de milieu-eisen voor fruit, extreme weersomstandigheden, huisvesting arbeidsmigranten en afzet. Jij als fruitteler kan je ervaring delen en provincie/gemeente vergroten de bekendheid met en kennis over de sector. De gedeputeerde van de provincie Utrecht en wethouders en beleidsmakers van gemeenten zijn ook  aanwezig.

Stuur voor aanmelding een mail aan roelof.wijma@provincie-utrecht.nl (let op: het aantal plekken is beperkt)