In 2024 worden drie nieuwe eco-regelingen toegevoegd aan het GLB. Het gaat om ‘Biologische bestrijding’, ‘Fertigatie’ en ‘Precisiebemesting en – gewasbescherming’. Over de toepassing van fertigatie en precisietechnieken binnen de eco-regeling organiseert de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) op donderdag 23 november een gratis webinar. Telers die hiervan gebruik willen maken in 2024 worden tijdens het webinar geïnformeerd over de mogelijkheden.
Het webinar start om 20 uur. Aanmelden kan via proeftuinprecisielandbouw.nl. Het webinar kan ook op een later moment terug gekeken worden.