Om de komende jaren de overgang naar geïntegreerde gewasbescherming succesvol te maken, wordt veel gevraagd van telers en adviseurs op het gebied van kennis en vakmanschap. Gedurende dit winterseizoen organiseert het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ een reeks webinars waarin de opgebouwde kennis en ervaringen uit een groot aantal experimenten en sectoren worden gedeeld. De webinars zijn landbouwbreed, maar ook voor de fruitteelt bieden deze nieuwe inzichten.

Programmacoördinator Bart Jan Wulfse: “Gewassen telen op basis van het pakket gewasbeschermingsmiddelen dat in 2030 naar verwachting nog gebruikt mag worden, is zeer uitdagend. Dit vraagt een verdere ontwikkeling van weerbare teeltsystemen met gezonde planten. Binnen het praktijkprogramma beantwoorden we de vraag: ‘Hoe dan?’. In deze Webinar-reeks delen we de reeds opgebouwde kennis. Dit doen we door ervaringen uit verschillende sectoren te delen en telers concrete handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan.”

Het praktijkprogramma organiseert deze winter op woensdagavonden webinars om je bij te praten. Je bent van harte uitgenodigd om de volledige reeks te volgen of er een uit te kiezen. De webinars worden ingevuld door 3 inhoudelijke deskundigen, waaronder altijd een teler. Er is natuurlijk volop gelegenheid voor het stellen van individuele vragen. Deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden.

Webinar 2: 29 november 2023 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Functionele agrobiodiversiteit als “werknemer” binnen reguliere teelten

Tijdens het webinar gaan de sprekers dieper in op de rol van de natuur als waardevolle ‘medewerker’. Twee top-experts delen hun kennis en twee ervaren telers hun praktijkervaringen. Het webinar wordt geleid door Eric Kiers, werkzaam voor Croplife.

We bespreken de haalbaarheid van FAB-maatregelen die de bestrijding ondersteunen. We verbinden voorbeelden uit de praktijk aan een integrale aanpak. Hoe zit het met gerichte plaagbestrijding? Kun je via de samenstelling van bloemen en kruiden specifieke insecten aantrekken of afstoten om met extra ‘medewerkers’ plagen te bestrijden? We gaan in op de maatschappelijke kosten en baten van FAB, maar bespreken ook de bodemweerbaarheid. Het wordt een interessant webinar om het belang en perspectief van FAB te doorgronden. Bovendien krijg je als teler praktische handvatten om zelf met FAB aan de slag te gaan.

Tijdens dit webinar delen de volgende experts hun kennis:

  • Felix Wackers, director R&D van Biobest NV
  • Paul van Rijn, senior researcher van de Universiteit van Amsterdam
  • Mellany Klompe, akkerbouwer in Hoeksche Waard
  • Pieter Maris, akkerbouwer in Dinteloord
  • Eric Kiers, directeur verduurzaming van Croplife zal het Webinar leiden.

Aanmelden
Geïnteresseerd? Meld je aan via deze link. Deelname is gratis. Tijdens de Webinars kun je via de chatfunctie vragen stellen, die zoveel mogelijk tijdens het Webinar worden beantwoord. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een mail met link waarmee je kunt inloggen. Ben je niet in de gelegenheid om een Webinar te volgen? Meld je dan toch aan, want na afloop ontvang je een terugkijklink.

 

Volgende webinars:

Webinar 3: 13 december 2023 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Groenbemesters vernietigen en onkruidbeheersing zonder glyfosaat

Dit Webinar heeft als doel de praktische invulling van onkruidbeheersing te bespreken, met speciale aandacht voor groenbemesters en wortelonkruiden. Hoe voorkom je wortel-onkruiden en welke alternatieve bestrijdingen zijn effectief?

Webinar 4: 10 januari 2024 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Emissiereductie in de praktijk: Praktische tips om emissie te verlagen

Tijdens dit Webinar komt aan de orde wanneer en hoe vaak oppervlakkige afspoeling voorkomt, hoe kan je zelf eenvoudig meten en hoe kan je het voorkomen? Je krijgt praktische tips hoe je zelf perceel-emissie kunt reduceren.

Webinar 5: 24 januari 2024 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Onkruiden beheersen met meer dan herbiciden en schoffels

Het doel van dit Webinar is om de opgebouwde kennis en ervaring uit de verschillende sectoren waaronder de bieten, de bollen en de boomteelt te delen, zodat telers op basis van deze inzichten zelf aan de slag kunnen.

Webinar 6: 7 februari 2024 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Hoe kom ik tot een keuze van inzet biostimulanten en biocontrol?

Het doel van dit Webinar is het delen van de belangrijkste vragen over de inzet van biostimulanten zodat je in staat bent een doordachte en ‘succesvolle’ beslissing te nemen binnen je integrale aanpak.

Webinar 7: 21 februari 2024 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Grasland en vanggewassen vernietigen zonder het gebruik van glyfosaat

Dit Webinar heeft als doel praktische alternatieven om grasland en vanggewassen te vernietigen te delen. In dit Webinar komen haalbare alternatieven aan de orde op basis van praktijkervaringen.

Over het praktijkprogramma

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen stappen naar weerbare teeltsystemen. In 13 pilots en expertteams wordt gewerkt aan het vullen van de gereedschapskist van telers met nieuw instrumentarium om hun gewassen op duurzame wijze gezond te houden en om plant- en teeltsystemen weerbaarder te maken.