In het kader van het programma Weerbaarheid in de praktijk organiseert Delphy een webinar over schadelijke insecten. Op deze avond komt een select aantal insecten aan bod die een grote rol spelen in de fruitteelt zoals perenbladvlo, perengalmug, appelzaagwesp en appelbloesemkever. Wat zijn de mogelijkheden van waarnemen in het veld en zijn er voorspellingsmodellen? Hoe kun je voorkomen dat schade ontstaat en wat is een effectieve aanpak?
Door: Niels Feder en Gerjan Brouwer (Delphy)
In kader van Project innovatieve en duurzame fruitteeltsystemen Zeeland (POP3), en UP Pilot Weerbaarheid in de Praktijk.

Aanmelden kan via deze link.

 

Programma Weerbaarheid in de Praktijk
Het programma is onderdeel van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om minder en efficiënter gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. De NFO, het Platform FRUITVOORUIT.NL en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermingsstrategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf nagenoeg reduceren tot nul.