De teelt van appels en peren kent veel uitdagingen, waarbij het er soms op lijkt dat de uitdagingen steeds groter worden. Denk aan de toenemende invloed van het klimaat, de veranderende wetgeving en het verdwijnen van middelen. Gelukkig komen er ook steeds meer nieuwe mogelijkheden om met deze uitdagingen om te gaan. Het afgelopen jaar heeft Van Iperen weer volop ervaring opgedaan en onderzoek verricht om voor deze uitdagingen een passende oplossing te vinden.

Onderzoek en ontwikkeling
Om een goed product te kunnen blijven telen is goed onderzoek essentieel. Frans en Frank Eerland nemen de belangrijkste inzichten op het gebied van proeven met u door. Zij bespreken kort de resultaten van diverse proeven en delen de belangrijkste conclusies.

Actualiteiten
Ook dit jaar zijn er weer wijzigingen in het middelenpakket. Gewasbescherming van vandaag de dag vraagt steeds meer kennis en creativiteit. Andries Goeree brengt u graag op de hoogte van de actuele situatie.

Verdieping
Van Iperen is er van overtuigd dat kennis de sleutel is om ieder jaar net dat beetje meer uit onze teelt te halen. Daarom nemen zij u mee in een stuk verdieping wat hieraan kan bijdragen. In dit kader geeft Martin Tolhoek een interessante presentatie over fertigatie en waterkwaliteit.

Vergroening
Het zal niemand ontgaan dat het pakket aan chemische bestrijdingsmiddelen steeds verder uitdunt. Gelukkig komen er hiervoor wel steeds meer ‘groene’ oplossingen in de plaats. Al deze zogenaamde groene middelen hebben echter wel hun eigen gebruiksaanwijzing. Om u wegwijs te maken in het gebruik van deze groene middelen zal leverancier Bayer u deze avond bijpraten over een aantal van deze producten.

Inschrijven
Via deze link kunt u zich inschrijven voor de online bijeenkomst. Een dag voor de bijeenkomst ontvangt u per e-mail een link om digitaal deel te nemen.