Uit het overleg tussen NFO, LTO-N  en de Belastingdienst over de cafetariaregeling blijkt niet dat de huidige regeling niet voldoet. Het huidige convenant loopt nog door tot eind 2014. De besprekingen over de voortzetting van de cafetariaregeling krijgen volgend jaar een vervolg.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 november 2013 - 08:52