Op dinsdag 28 november 2023 organiseren LTO, NFO, Glastuinbouw Nederland, KAVB en Greenports Nederland de Dag van de agrarische huisvesting. Het thema van deze tweede editie is ‘Optimisme’. 

In de land- en tuinbouw, en ook in de fruiteelt, is een groot tekort aan kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers. Werkgevers investeren graag in goede huisvesting, maar gemeenten worstelen juist met het bieden van ruimte voor deze huisvesting. In 2023 hebben partijen niet stil gezeten: tijdens een reeks werkbezoeken aan agrarische huisvestingslocaties zijn gemeenten, provincies, ondernemers en agrarische bestuurders met elkaar in gesprek gegaan over hoe gezamenlijk tot passende oplossingen kan worden gekomen. Er komt beweging in dit dossier: er heerst optimisme. Vandaar dat ‘optimisme’ het thema is van deze tweede editie van de Dag van de agrarische huisvesting.

Speciale activiteiten

Tijdens de Dag van de agrarische huisvesting wordt het net opgehaald: hoe ver zijn we in het realiseren van voldoende en kwalitatieve huisvesting? Waar is bij alle betrokkenen nog behoefte aan? Optimistisch kijken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar 2024.

Tijdens deze dag worden verschillende activiteiten georganiseerd, voor zowel ondernemers, agrarische bestuurders als gemeenten. Zo zal de NFO mede een open dag organiseren op een fruitbedrijf en zijn er digitale ‘inloopspreekuurtjes’, waarbij het ondersteuningsteam Huisvesting met werkgevers en agrarische bestuurders in gesprek gaat over hoe te komen tot een werkbaar beleid en hoe in contact te treden met gemeenten. Daarnaast is er een webinar, waarbij – in de vorm van een ‘talkshow’-  in gesprek wordt gegaan met diverse partijen over het nut en de noodzaak van goede huisvesting. Hierbij komen sowieso de volgende onderwerpen aan bod:

  • Resultaten van het afgelopen jaar en opvolging n.a.v. adviezen Roemer
  • Reeks werkbezoeken
  • Wet goed verhuurderschap in de praktijk
  • Praktijkvoorbeelden van gemeenten
  • Vooruitblik op 2024

Meer weten of aanmelden? Kijk op de website van de Werkgeverslijn Land- en tuinbouw.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 oktober 2023 - 16:20