Eind vorig jaar is op initiatief van de NFO en WUR het Kennis op Maat project ‘Precisiefruitteelt, van onderzoek naar praktijk’ van start gegaan. Inmiddels is getest met het maken van opnames van de bloesem en het dunnen op basis van taakkaarten. Lees verder voor een uitgebreid verslag.
In het project wordt in drie regionale studiegroepen gewerkt aan het toepassen van nieuwe technologie op fruitteeltbedrijven. De groepen worden begeleid door Pieter van Dalfsen (WUR Randwijk) en door teeltadviseurs Willem Kalle, Dirk van Hees en Gijsbert Hakkert (Proeftuin Randwijk).
In elke studiegroep is een bedrijf aangewezen als demobedrijf. In Zuidwest Nederland is dit het bedrijf van Hans Vos in Dinteloord, in Noord-Nederland het bedrijf van Frans Rijk  in Dronten en in Midden-Nederland het bedrijf van Peter Baars in Eck en Wiel. Op deze demobedrijven, op Proeftuin Randwijk en  bij de deelnemende fruitteelt bedrijven in NPPL (Sander Verstegen en Martijn Slabbekoorn) zijn rond het roze knop stadium bloesemopnamen gemaakt met het in het project Fruit 4.0 ontwikkelde sensorplatform.
Het maken van de opnamen ging prima. Er konden tweezijdig opnames gemaakt worden met in totaal 6 camera’s. Om de betrouwbaarheid aan te tonen is in een aantal percelen meerdere keren gereden en is getest met verschillende rijsnelheden (7 km per uur en 3,5 km per uur). Totaal is verdeeld over Nederland ongeveer 10 ha appels gescand. Dit waren voornamelijk Elstar percelen, maar ook in Sprank, Junami en Kanzi  percelen zijn opnamen gemaakt.

De uitdaging is de enorme hoeveelheid data om te zetten in bloesemkaarten via Farmmaps. Per hectare moet er ongeveer 20Gb aan foto’s worden verwerkt. Dit proces loopt nu nog moeizaam. Bij Hans Vos in Dinteloord is het via een omweg uiteindelijk wel gelukt om een kaart te maken. Bij de andere bedrijven helaas nog niet. WUR is momenteel bezig om dit op te lossen zodat de data straks alsnog vergeleken kunnen worden met de werkelijke situatie in de boomgaard.
Gelukkig zijn er op de demobedrijven door Aurea Imaging ook bloesemkaarten met een drone gemaakt. Deze kaarten zijn gebruikt om dunning op taakkaart uit te voeren.
Bij Hans Vos is inmiddels op taakkaart met ATS en later Regalis gespoten. Bij Peter Baars is de helft van het Elstar-proefblok op taakkaart met ATS gespoten en ook een deel van een blok Sprank. Bij Frans Rijk bleek de bloesemkaart uit de drone om verschillende redenen minder betrouwbaar. Dit kwam onder andere door ongelijke bloei en het feit dat achteraf gezien er iets te vroeg gevlogen is in verband met de geldende droneregels rondom het nabij gelegen vliegveld. Op dit bedrijf is wel een klein stuk op taakkaart gespoten. Bij alle testlocaties kwam duidelijk naar voren dat het belangrijk is om de exacte boompositie te weten, waaraan de data moet worden gekoppeld. De huidige methode om alleen begin en eind van de boomrij met GPS in te meten geeft afwijkingen, waardoor er te vaak data van twee halve bomen wordt samengevoegd. Als dat bijvoorbeeld net een boom is die veel bloesem heeft en een boom met weinig bloesem, maakt dat de kaart minder betrouwbaar.

Deze ervaringen laten zien dat er best al veel mogelijk is maar dat er ook nog wat zaken opgelost moeten worden. Dit is precies waarom dit project nodig is. “Alleen door in de praktijk met de techniek aan de slag te gaan kom je tegen waar de knelpunten zitten” aldus Pieter van Dalfsen.
In juni worden de resultaten en ervaringen besproken met de studiegroepen. Dit gebeurt in de boomgaard bij de demobedrijven.

Vanuit het bedrijfsleven zijn Aurea Imaging, Munckhof Fruit Tech Innovators, Q-ray en AeresTech Productions aangesloten bij het project. Het project wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 mei 2021 - 16:36