Na een intensief onderhandelingstraject is een cao afgesloten die past bij de moeilijke situatie in de sector maar ook recht doet aan de soms moeilijke omstandigheden waar werknemers zich in bevinden. Dit met het oog op alle kostenstijgingen. Zowel de CNV- als de FNV-achterban zijn akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord. De cao is afgesproken voor een periode van 16 maanden (dus tot 1 juli 2024). Op 1 maart van dit jaar worden de lonen met 5% verhoogd en op 31 december 2023 worden de lonen met 3% verhoogd. Daarnaast komt er  een onderzoek naar het koppelen van de kwaliteit van de huisvesting aan de afdracht van de kosten van die huisvesting.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 februari 2023 - 17:51