Naktuinbouw organiseert op 24 augustus van dit jaar een training over het herkennen, de verspreiding en de bestrijding van bacterievuur. Deze is onder meer bestemd voor fruittelers. Ook in de fruitteelt is regelmatig sprake van problemen als gevolg van deze ziekte.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Theorie over aard bacterievuur en gevoelige soorten planten in heggen, boom- en fruitteelt
  • Wettelijk kader
  • Veldbezoeken herkenning en opsporing van bacterievuur

De veldbezoeken en discussies koppelen vanuit praktische invalshoeken de theorie meteen aan de praktijk.

De training vindt plaats op 24 augustus van ca 9.30 tot 16.00 uur, op een nader te bepalen locatie. De training kost € 350,- per deelnemer (exclusief BTW en inclusief lesmateriaal). Dit tarief is gebaseerd op een groep van acht personen. Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Meer informatie vindt u hier.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 februari 2023 - 16:15