Vanaf 2024 moeten grote bedrijven verplicht gaan rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties. Hoewel ze hiervoor informatie zullen gaan opvragen bij hun leveranciers, is de richtlijn nog nauwelijks bekend bij het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt uit onderzoek door ABN AMRO.

Vanaf 2024 treedt de Europese rapportageverplichting Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. In eerste instantie zullen circa 3.000 Nederlandse grote bedrijven moeten rapporteren over hun invloed op mens en milieu, schat ABN AMRO. Maar het ligt voor de hand dat veel kleinere bedrijven die niet onder de richtlijn vallen ook duurzaamheidsinformatie moeten leveren aan hun afnemers of leveranciers, zodat deze aan hun rapportageverplichting kunnen voldoen. Grote ondernemingen moeten namelijk over hun hele keten rapporteren. En dus kan de kleine teler ook gevraagd worden naar de gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Hierbij valt te denken aan de CO₂-uitstoot per geproduceerd product, de voorzieningen en huisvesting van personeel en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Voor het onderzoek stelde ABN AMRO vragen aan 587 bestuurders van bedrijven uit alle sectoren van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Zzp’ers en eenmanszaken zijn niet meegenomen.
Hoewel de richtlijn al in 2024 wordt ingevoerd heeft het grootste gedeelte van de ondernemers nog geen weet van de CSRD. Twee derde geeft in de enquête aan nog nooit van deze richtlijn te hebben gehoord. Binnen de landbouw is de onbekendheid nog het grootst. Van de ondervraagde ondernemers heeft 78% nog nooit van CSRD gehoord, 8% heeft wel eens iets gehoord, maar weet niet wat het inhoudt en 13% weet alleen globaal wat CSRD inhoudt.
ABN AMRO noemt de onbekendheid opmerkelijk gezien de impact die de maatregel gaat hebben. De richtlijn raakt weliswaar alleen grote bedrijven en middelgrote en kleine beursfondsen direct, maar deze bedrijven zijn voor hun rapportage deels afhankelijk van informatievoorziening van kleinere leveranciers en afnemers in de keten. De onbekendheid bij kleinere ondernemers laat zien dat die informatie-uitvraag nog niet op gang is gekomen, aldus ABN AMRO.

Voor de agrarische keten kan de rapportageplicht kansen bieden, volgens de bank. Keteninformatie en keurmerken als On the Way to Planet Proof, Beter Leven en Biologisch zullen belangrijker worden. De bedrijven die aantoonbaar duurzamer, diervriendelijker en socialer produceren kunnen zo een concurrentievoordeel ontwikkelen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 december 2023 - 16:18