Telers die late Smartfresh-toepassingen laten uitvoeren bij Elstar, bestemd voor lange bewaring (januari tot juli), krijgen in de periode oktober tot en met december twee tot drie kwaliteitsbeoordelingen op hardheid, uitgevoerd door het rijpingslab in Randwijk. Jan Vernooij: “Deze onafhankelijke hardheidsmetingen zijn niet alleen bruikbaar voor de advisering voor het optimale toepassingstijdstip voor Smartfresh, maar kunnen voor telers ook van nut zijn bij verkoop van de betreffende partij.” Telers moeten wel zelf de monsters van de partij nemen tijdens de inslagperiode. Geadviseerd wordt om ervoor te zorgen dat dit representatieve monsters zijn.
Door de combinatie van DCA/laag-O2-bewaring én een gerichte ‘late’ toepassing van SmartFresh tijdens de bewaring, wordt de kwaliteit en het uitstalleven geborgd én het risico voor schilvlek sterk gereduceerd. Als een late behandeling tijdens bewaring uitgevoerd wordt, is vanzelfsprekend een behandeling bij celopening niet meer nodig.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 september 2019 - 17:45