Het bestuur van Stichting PAWW heeft de bijdrage voor 2020 vastgesteld op 0,4% van het brutoloon. Dit jaar is de bijdrage 0,3%. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juiste aangifte op basis van het nieuwe bijdragepercentage vanaf de eerste salarisverwerking van 2020. Uiteraard is ook uw boekhouder/salarisadministrateur hiervan op de hoogte. Daarnaast dient u uw werknemers te informeren over het aangepaste percentage.
Het bestuur van Stichting PAWW stelt jaarlijks in september het bijdragepercentage vast voor het volgende jaar. Bovendien zorgt de bijdrage voor een geleidelijke groei van het fonds, wat nodig is om voldoende in kas te hebben voor toekomstige uitkeringen.
Voor de komende jaren heeft het bestuur de volgende verwachting:

Steekproef toetsing PAWW-afdracht
Om goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening, neemt Stichting PAWW jaarlijks een steekproef af onder werkgevers. Voor de correcte uitvoering van de regeling is het noodzakelijk dat werkgevers de juiste bijdrage inhouden bij de werknemers en afdragen aan de Stichting. De steekproef wordt in de komende maanden uitgevoerd onder enkele honderden werkgevers. Werkgevers die hiervoor worden uitgenodigd, zijn verplicht om hun medewerking te verlenen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 oktober 2019 - 20:00