De provinciale boerenprotesten die LTO Noord afgelopen vrijdag en maandag organiseerde, hebben een wisselend succes opgeleverd. In de provincies Friesland, Overijssel, Drenthe en Gelderland zijn de beleidsregels rondom het stikstofbeleid van tafel. Utrecht trekt de regels voor een deel in.
Zuid-Holland is niet van plan stikstofregels op te schorten en ook Flevoland en Noord-Holland komen de boeren niet tegemoet, maar gaan wel in gesprek met de boeren. Provincie Noord-Brabant zegde toe te willen naar maatwerk voor de betreffende boerenbedrijven.
In Zeeland zijn geen protesten geweest, maar er was wel een spoedoverleg tussen ZLTO, ZAJK en de provincie met als uitkomst dat de partijen zich gaan inzetten voor werkbare, regionale stikstofregels.
Limburgse boeren protesteerden vandaag in Maastricht. Na een rustig verlopen actie ging ook deze provincie overstag voor de boeren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 oktober 2019 - 19:59