Telers zaaien speciale bloemenmengsels en maken schuilplaatsen voor nestelende bijen. Om deze gastvrijheid te stimuleren heeft de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) het initiatief genomen voor het Gelderse project “De Fruitigste gastvrijheid voor de bij”. Een van de activiteiten binnen dit project is een informatief en inspirerend bijensymposium dat gisteren 4 julie plaatsvond op Proeftuin Randwijk. Ruim 80 fruittelers, imkers, beleidsmakers en andere beroepshalve geïnteresseerden waren hierbij aanwezig. Klik hier voor het persbericht over het symposium

“Wil je meer bijen naar je boomgaard trekken, wees niet te netjes”, aldus WUR entomoloog Karin Winkler. “Ik ben Duitse, en houd erg van netjes, maar dat moeten we echt leren loslaten!”Dit kan bijvoorbeeld door te snoeihout laten liggen voor nestgelegenheid, hier en daar hoopje aarde en de windhaag laten bloeien (wilg niet te snel snoeien). Een standaard haag vervangen door een gemengde haag vindt een bij ook lekker voor eten en schuilgelegenheid.
In een volgend Fruitteelt-nummer volgt een artikel over deze bijeenkomst

Bert den Haan, vicevoorzitter NFO: “Fruittelers en bijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben bijen nodig om al onze fruitgewassen te bestuiven. Doel van het symposium was de aanwezigen te inspireren om op en rond fruitteeltbedrijven op een verantwoorde manier samen aan de slag te gaan met het nemen van maatregelen die goed zijn voor de bijenpopulatie in Nederland. Ik ben van mening dat we dit doel bereikt hebben en ik hoop dat er mooi nieuwe initiatieven uit voortvloeien!”

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 juli 2019 - 11:56