Mede op initiatief van de NFO ging in 2021 het project The Next Fruit 4.0 van start. Projectleider Peter Frans de Jong, onderzoeker bij WUR locatie Randwijk, vertelt over het belang van het project.

“Precisietechnologie kan veel gaan betekenen voor de fruitteelt; dat hebben verschillende projecten en praktijkervaringen wel aangetoond de afgelopen jaren. Steeds meer fruittelers verdiepen zich dan ook in de nieuwe technologie. De mogelijkheden lijken oneindig, maar veel ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen. The Next Fruit 4.0 zet de volgende stap in de ontwikkeling van de nieuwe technologie. Zo werken we aan een nog preciezere spuittechnologie, toepassingen van sensoren, datamanagement en aan robotonderdelen om handmatige arbeid te gaan vervangen. Nieuwe technologie gaat op economisch en ecologisch vlak voordelen opleveren. Het kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven, zoals het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. En minstens zo belangrijk: techniek gaat bijdragen aan opbrengstoptimalisatie en robotisering van arbeid.

De wereld om ons heen gaat snel en daar maken we gebruik van. Veel technologie is namelijk al beschikbaar, maar moet nog geschikt gemaakt worden voor toepassing in de fruitteelt. Denk bijvoorbeeld aan datamanagementsystemen en sensoren. In The Next Fruit 4.0 willen we net een stap verder denken. Een appelplukrobot zou er binnen nu en 10 jaar best al kunnen zijn en misschien wel eerder. Maar wereldwijd is voor zover bekend niemand bezig is met een oogstrobot voor peren. Daarom werken wij aan een grijper die peren kan oogsten. The Next Fruit 4.0 besteedt echter niet alleen aandacht aan de techniek, maar ook aan implementati van nieuwe technologie in de praktijk. We weten dat de praktijk best positief staat tegenover investeringen in nieuwe techniek. De twijfel zit vooral bij wat het juiste moment van instappen is en bij de kennis en ervaring die nodig is om met de nieuwe technologie om te gaan.”

 

Patricia Hoogervorst | Fruitteelt@nfofruit.nl

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 januari 2022 - 17:20