Op 1 januari 2024 wordt de Wet invoering minimumuurloon van kracht en wordt het verplichte minimumuurloon ingevoerd. Het minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder komt vanaf die datum uit op €13,27.Volgens NFO-hoofdbestuurslid René Simons is dit bedrag bijna 25 procent hoger dan in december 2022. Een hard gelag voor ondernemers in de fruitteelt, zo geeft hij aan.

Het minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder komt per 1 januari 2024 uit op €13,27. De minimumjeugdlonen zijn een percentage van het wettelijk minimumuurloon. NFO-hoofdbestuurslid René Simons geeft in een reactie aan dat het wettelijk minimumloon daarmee met 24,36 procent is gestegen ten opzichte van december 2022. “Toen kwam dit uit op €10,67 per uur”, zegt Simons. “Niet eerder steeg het minimumloon dusdanig hard. En deze kostenstijging komt voor ons als fruittelers nog bovenop alle andere kostenstijgingen; denk aan de hogere energielasten en de stijging van grondstofprijzen. En die kosten kunnen we niet doorberekenen aan de afnemers van ons mooie product.”

Volgens het hoofdbestuurslid wilde de Tweede Kamer het wettelijk minimumloon daarnaast nog met 1,7 procent extra verhogen. “Gelukkig greep het Kabinet hierbij in en heeft gesteld dat hiervoor geen dekking is, waardoor deze maatregel voorlopig niet kan worden uitgevoerd. Ik begrijp dat een netto loonsverhoging best wel nodig kan zijn. Immers: werken moet beloond worden. Maar het is onacceptabel dat de totale loonkosten almaar blijven stijgen. De wig – het verschil tussen netto loon en totale loonkosten – zou een perfect instrumentarium zijn om werkgevers tegemoet te komen. Met de minimale werkloosheid van dit moment zou men de ww-premie voor seizoensarbeid op zijn minst gelijk kunnen trekken met het lage tarief. En dit is ook uitvoerbaar.”

Niet alleen de land- en tuinbouw gaat volgens Simons gebukt onder de verhoging van het wettelijk minimumloon, ook de rest van het mkb heeft hier last van. “En wij zijn wel de sectoren waar de hele economie op draait. De NFO zal zich in de lobby – zowel ambtelijk als bestuurlijk – in Den Haag dan ook vol inzetten om de loonkosten niet verder te laten stijgen.”

Bedragen per 1 januari 2024

De nieuwe minimumlonen zijn vanaf 1 januari als volgt:

21 jaar en ouder: € 13,27

20 jaar:  € 10,62 

19 jaar:  € 7,96

18 jaar:  € 6,64   

17 jaar:  € 5,24

16 jaar:   € 4,58

15 jaar:   € 3,98

Loontabellen gerelateerd aan het wettelijk minimumuurloon

De loontabellen voor de seizoenarbeiders en zaterdaghulpen, piekarbeiders en werknemers met een arbeidsbeperking zijn gerelateerd aan het WML. In deze tabellen wordt nu nog het maand-, week- en uurloon vermeld. In de cao Open teelten is opgenomen dat de bedragen worden aangepast aan de hand van de door de overheid vastgestelde nieuwe WML bedragen.

Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 oktober 2023 - 16:33