De NFO steunt de landelijke actie tegen stikstofbeleid van het kabinet op donderdag 22 juni aanstaande en zal aanwezig zijn. Als deze plannen ongewijzigd worden uitgevoerd, zal dit een forse krimp betekenen van de dierlijke sectoren en in gebieden met een hoge stiktofreductie-doelstelling zal het ook de bedrijfsvoering van fruitteeltbedrijven raken.
Het stoort de NFO hoe deze plannen tot stand zijn gekomen en waarbij niet met de sector tot een gezamenlijke aanpak is gekomen. Bovendien wordt de stikstofopgave in belangrijke mate afgewenteld op de agrarische sector, waarbij de omgeving van Natura 2000-gebieden grotendeels op slot komt te staan. Als NFO zijn we vanzelfsprekend solidair met de sectoren die nu het zwaarst getroffen worden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 juni 2022 - 16:57