Wat is er nodig om gezuiverd afvalwater uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie in te zetten voor irrigatie in de agrarische sector, waaronder de fruitteelt? Dat is de centrale vraag in het project Effluent Fit 4 Food (EF4F), dat wordt uitgevoerd met afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWI) in het Zeeuwse Ritthem.

In het kader van het onderzoek werd vorige week een speciale container met meet- en zuiveringsapparatuur geplaatst op het terrein van de RZWI in Ritthem, voor de nazuivering van het water. De projectpartners gaan bekijken of het mogelijk is om het water uit de RZWI te laten voldoen aan de minimale kwaliteitseisen die de Europese Unie in 2020 heeft vastgesteld voor (her)gebruik van afvalwater voor irrigatie in de land- en tuinbouw.

De projectpartners verwachten dat het onderzoek zal helpen om de hoeveelheid kwalitatief hoogwaardig irrigatiewater voor de agrarische sector te vergroten en daarmee minder afhankelijk te worden van grondwater. Dit is belangrijk vanwege de vaker voorkomende perioden van droogte in ons land en de toenemende verzilting.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van Wageningen University & Research. Ook onder meer waterschap Scheldestromen, HZ University of Applied Sciences, PureBlue en de NFO zijn betrokken. Tom van der Meer is als voorzitter van de Kring Zuid(west) vanuit de NFO aangesloten bij het project. “Het is de uitdaging of we het gezuiverde water uit de RWZI zullen kunnen inzetten in de landbouw”, geeft hij aan. “Inmiddels is er gezuiverd water vanuit Rithem naar Proeftuin Randwijk gebracht. Rien van der Maas van de WUR voert hier door middel van druppelbevloeiing proeven mee uit in uien, aardappels en peren in potten. Het is afwachten hoe het gewas hierop reageert. We hopen natuurlijk positief, zodat dit project kan gaan fungeren als voorbeeld voor andere rioolwaterzuiveringen in Nederland. De resultaten van de proeven komen over enkele weken beschikbaar.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 oktober 2022 - 16:30