Sjaak van der Tak stopt als voorzitter van LTO Nederland, zo werd gisteren bekend. Van der Tak legt op 31 december, bij de afronding van zijn huidige bestuurstermijn, de voorzittershamer neer.

Van der Tak geeft in een persbericht aan dat hij het in de afgelopen drie jaar ‘waardeerde om vanuit de voorzittersrol van betekenis te zijn voor de Nederlandse landbouw, in binnen- en buitenland’. “Het was een eer om drie jaar lang een gezicht en een stem te mogen geven aan onze boeren en tuinders. Zo’n opdracht kun je alleen waarmaken als je je daar honderd procent voor inzet. Maar daardoor legde het ook een groot beslag, op mezelf en op mijn gezin en familie. Nu ik 67 ben geworden, heb ik het besluit genomen om een stap terug te zetten. Óók vanwege het feit dat er in politiek Den Haag de komende maanden veel zal veranderen. Het is effectiever en wenselijker als een nieuwe voorzitter die verandering vanaf het begin mee kan maken. De agrarische sector houdt mijn warme hart en betrokkenheid, maar vanaf januari niet langer vanuit deze positie.”

Het volledige persbericht over het vertrek van Van der Tak vindt u hier.

Verbindende rol

NFO-voorzitter Ron Mulders zegt in een reactie verrast te zijn door het aangekondigde vertrek van Van der Tak. “We hebben veel en intensief samengewerkt en Sjaak vervulde hierbij vooral een verbindende rol. Sjaak had nadrukkelijk ook oog en aandacht voor de plantaardige sectoren; we voelden ons als fruitteelt gezien binnen LTO. Dat is zijn verdienste en zonder meer een compliment waard.”

Siep Koning, directeur van de NFO, geeft in een reactie aan dat Van der Tak veel energie heeft gestoken in het Landbouwakkoord. “Dit vanuit de overtuiging dat een echte dialoog tussen de overheid en sector nodig is om een succesvolle transitie naar een duurzame land- en tuinbouw te kunnen maken. Dat het Landbouwakkoord niet is geslaagd, valt Sjaak zeker niet te verwijten. Het siert hem dat hij juist als LTO-voorzitter zijn nek hiervoor heeft uitgestoken!”

Foto: LTO

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 november 2023 - 16:35