In het onderzoek naar de bestrijding van appelbloesemkever zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet met het wegvangen van de kevers. WUR-onderzoeker Herman Helsen praatte de bezoekers van de Kennisdag op donderdag 24 november bij over de resultaten van het onderzoek.
Appelbloesemkever is in zowel de gangbare als de biologische teelt de afgelopen jaren een toenemend probleem. Met de huidige generatie middelen is een effectieve keverbestrijding bijzonder lastig, juist doordat ze zo kort werken. Daarom is onderzoek gedaan naar een niet-chemische manier van bestrijding.

In 2021 zijn in vijf biologische boomgaarden grootschalige proeven uitgevoerd naar de effectiviteit van het wegvangen met bindbuisbundels. De bundels werden na de bloei in elke boom opgehangen en vervolgens in februari 2022 weggehaald. De velden waar de bundels waren verwijderd, hadden gemiddeld 54 tot 90% minder kappertjes dan de controlevelden. In jonge boomgaarden (minder natuurlijke schuilplaatsen) was het effect groter dan in het oudste perceel, een 15 jaar oude Pinova-aanplant.

Kanttekening is dat de techniek erg arbeidsintensief is. Het maken van de bindbuisbundels gebeurt nu nog handmatig en ook het uithangen en weer weghalen kost veel tijd. Met een fabrikant van bindbuis wordt nu gekeken of dit ook machinaal mogelijk is. Ook wordt gezocht naar eenvoudige methoden om de bundeltjes uit te hangen en binnen te halen.
Ook zal nog verder onderzoek worden uitgevoerd naar wat de optimale vorm en diameter van de buisjes is en waar in de boom ze het beste opgehangen kunnen worden.
Op een paar biologische bedrijven wordt deze techniek sinds enkele jaren op praktijkschaal toegepast. Gevolgd zal worden of de plaagdruk op deze manier over de jaren heen op een acceptabel niveau blijft.

Het PPS-project ‘Systeemaanpak duurzame teelt voor de Fruitteelt van Morgen’ wordt gefinancierd door Topsector T&U, Prisma en NFO. Het project ‘Beschermde Appelteelt’ is onderdeel van de Kennisimpuls Groene gewasbescherming, gefinancierd door het ministerie van LNV.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 november 2022 - 16:48